CAMPUS

Anomenem campus el conjunt d’activitats que aprofiten el temps de lleure per promoure el desenvolupament integral de l’infant. Així potencien i estimulen les relacions personals i de convivència diària, fomenten i estimulen valors de participació, col·laboració, solidaritat i respecte envers els altres i el nostre entorn i utilitzen les activitats i els esports per treballar i reforçar les capacitats creatives, plàstiques, musicals i motrius.

 

Organitzem un campus d'estiu per a alumnes d’infantil i primària.  

 

 

 

 


Contacte - Sobre el web