EQUIPAMENTS

Educació infantil:

8 aules ordinàries

Una aula d'esplai i informàtica.

Una aula de de psicomotricitat.

Una biblioteca.

Un menjador per a alumnes de 2 i 3 anys.

Un menjador per a alumnes de 4 i 5 anys.

Un dormitori per a alumnes de 2 i 3 anys.

Un pati.
 

 


Educació primària:

12 aules ordinàries

Dues aules de desdoblament.

Una aula d'€™informàtica.

Un laboratori.

Una aula de plà stica.

Una biblioteca.

Una mediateca

Un menjador.

Un pati.

 

 


Educació secundària:

8 Aules ordinàries

Un laboratori

Una aula de música

Una aula de plàstica

Una aula d'informàtica

Una aula de tecnologia.

Una biblioteca.

Una mediateca.

Un menjador.

Un pati.

 

 


 


Generals:

Una sala d'€™actes.
Una secretaria.
Despatxos de direcció.
Despatxos per a entrevistes.
Una pista esportiva.

Un gimnàs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contacte - Sobre el web