ESTUDIS

 

L’assoliment dels objectius  es basa en:

  • La diversificació de les estratègies didàctiques i metodològiques.
  • La coordinació del professorat.
  • El desenvolupament de les capacitats individuals i les competències bàsiques.
  • L’atenció a la diversitat.
  • L'aplicació de diferents estratègies d’avaluació.
  • L’acció tutorial i l’orientació de l’alumnat.
  • La col·laboració amb la família.
  • El treball conjunt amb altres escoles europees.

 

Infantil

Desenvolupem aprenentatges significatius. Apliquem un pla d’acció tutorial. Fem sortides d’aprenentatge i de convivència. Per mitjà del departament psicopedagògic, detectem i fem l’orientació i el seguiment dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge i despleguem plans educatius individualitzats.

Estimem les nostres tradicions i celebrem la Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi i Sant Ponç.

I mantenim una estreta relació amb les famílies mitjançant entrevistes i el lliurament d’informes d’avaluació.


Primària

Desenvolupem aprenentatges significatius i fem desdoblaments en les assignatures de català i matemàtiques. També els fem en les classes pràctiques (educació visual i plàstica, informàtica, laboratori i música).

Apliquem un pla d’acció tutorial. Fem sortides d’aprenentatge i de convivència. Per mitjà del departament psicopedagògic, detectem i fem l’orientació i el seguiment dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge i despleguem plans educatius individualitzats.

Estimem les nostres tradicions i celebrem la Castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi.

I mantenim una estreta relació amb les famílies mitjançant entrevistes i el lliurament d’informes d’avaluació.


Secundària


Desenvolupem aprenentatges significatius i fem desdoblaments en les assignatures d’anglès, català i matemàtiques. També els fem en les classes pràctiques (educació visual i plàstica, informàtica, laboratori, música i tecnologia).

Apliquem un pla d’acció tutorial. Fem sortides d’aprenentatge i de convivència. Per mitjà del departament psicopedagògic, detectem i fem l’orientació i el seguiment dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge i despleguem plans educatius individualitzats. Orientem l’alumnat cap els estudis postobligatoris més adequats.

Estimem les nostres tradicions i celebrem la Castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi.

I mantenim una estreta relació amb les famílies mitjançant entrevistes i el lliurament d’informes de preavaluació i avaluació.

 


 

 

 


Contacte - Sobre el web