Per què el Cim?

 

 

Perquè som una escola amb una reconeguda personalitat pedagògica, en la qual tot l'equip docent i no docent, en formació constant, comparteix el mateix projecte educatiu.

 

 

 

Perquè som una escola que considera l'acció tutorial, que comprèn tant el diàleg amb l’alumnat com amb la família, com una de les eines més valuoses per a l'educació dels infants i dels joves.

 

 

 

Perquè som una escola en la qual l'autonomia, que el marc normatiu permet, és un motor permanent d'iniciatives i projectes.

 

 

 

 

Perq som una escola que creu que l'exercici de l'educació és la millor inversió de futur, tant personal com col·lectiu.

 

 

 

Perquè som una escola en la qual la insuficiència econòmica del concert educatiu es resol amb les aportacions imprescindibles de les famílies, que permeten mantenir la qualitat dels recursos humans i materials.

 

 

 

 

Perquè som una escola en la qual els resultats finals se situen en l’espai òptim per a cada alumne, tenint en compte el seu punt de partida i la seva evolució, i en la franja més alta dels assolits pels alumnes de Catalunya.

 

 

 

 

Perquè som una escola que treballa amb l'objectiu de formar els ciutadans competents que hauran d'encarar els reptes de les properes dècades

 

 

 

 


Contacte - Sobre el web